Presentation från kommunikationskursen — hemsidor, bloggande och hur man syns i sökmotorerna

Har nyss hållit en presentation om hemsidor, bloggande och hur man syns i sökmotorerna. Vi på Järna Kommunikation har nämligen i dag hållit i den andra och sista kommunikationskursen för representanter från Värnas medlemsverksamheter.

Under presentationen gick jag igenom vikten av att se sin webbplats som ett verktyg, ett verktyg att arbeta med. Att man inte skall se den som en ”färdig broschyr på internet” utan som ett redskap som man kan använda på många olika sätt. Jag visade också exempel på att webben i dag handlar om  kommunikation i form av dialog och konversation. Visade på hur dialogen kan se ut genom tjänster som Twitter. Som en kort introduktion till sociala medier helt enkelt.

Filmklippet ”Nätet som konsumentvapen” från SVT Agenda fick agera exempel på hur vi som kunder/konsumenter är delaktiga i att skapa den allmänna bilden av företagen, vilket också ökar drivkraften till att som företag vara med i konversationen på nätet.

Bloggandets fantastiska möjligheter gick jag också igenom. Och så gav jag svar på den vanligaste frågan jag får ”hur gör man sig synlig i sökmotorerna?”, det blev en microkurs i sökmotoroptimering.

Till deltagarna och andra intresserade, här är presentationsunderlaget för min presentation:

Och filmklippet från Uppdrag Granskning som jag visade.

Uppdatering: Filmen ”Choices – Inspiration and motivation” vi visade i slutet

Vi har hjälpt Värna med att ta fram och genomföra kommunikationskurser för sina medlemsverksamheter. Detta var den andra av två.

Första kommunikationskursen hade fokus på att skapa inspiration till kommunikation

Kort sammanfattning över den kursdagen som hölls i maj:

Maria Håkansson från Järna Kommunikation och Kristoffer Lüthi från Ekobanken talade och berörde frågeställningar som ”Varför är kommunikation viktigt?” och  ”Hur kan kommunikationen hjälpa vår verksamhet framåt?”.

Kommunikationskonsulten Christer Gullberg, med mer än 30 års erfarenhet, lade fokus på omvärldsanalys, hur ser omvärlden på oss?, Hur ser vi på omvärlden? mm.

Frode Wendelboe från Norrbyvälle Gård och Helena Just från Saltå By talade efter lunchen: Vad är en marknadsplan? Aktivitetsplan? Hur kan en marknadsplan/aktivitetsplan se ut för den egna verksamheten?

Värna

Värna är en sammanslutning av läkepedagogiska och socialterapeutiska verksamheter som erbjuder individuella möjligheter för barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder.
Värna — Antroposofisk Läkepedagogik & Socialterapi. Boende, utbildning, arbete

Emanuel Hallklint Webbdesigner, Contentstrateg 070 532 40 49 emanuel@jarnakommunikation.se