Hur då etisk byrå?

Slå upp etik och du får veta att ordet kommer från grekiskan och betyder tankesätt eller handlingsmönster. Du får en förklaring att det handlar om att reflektera över ”vad är det goda”, ”vad är det rätta” och ”hur bör man bete sig”. Men hur gör man då det? Hur handlar man etiskt? Hur vet man vad som är etiskt rätt? För mig handlar etik om energi och livskraft. Jag vill känna att det finns energi och livskraft i det vi gör här på Järna Kommunikation. I allt vi gör.

Jag får energi av det som är bra för mig. Alltså kan jag använda mig själv som verktyg för att avgöra om det vi jobbar med och på vilket sätt vi jobbar bidrar med något positivt till världen. Så jag använder min känsla, eller kanske ska kalla det intuition, när jag avgör vad som är etiskt. Tänker alltid i banorna energi och livskraft. Tillför eller drar ifrån.

Tex Saltå Kvarn. Klart att jag är stolt och glad att få följa med på deras resa mot framgång med tanke på allt de tillför. Nyttiga produkter, helhetstänk i alla led och en känsla att bolaget ska drivas utifrån att skapa produkter som man själv skulle vilja ha.

Eller, titta på Vidarkliniken. En verksamhet som drivs med en tanke kring att plocka fram det friska i varje människa. En ambition att läka varje individ fullt ut. Att med kärleksfulla metoder möta varje människa där den befinner sig just då.

Och Biodynamiska Produkter. Det är med äkta glädje jag ser ett sådant företag växa. De tar fram produkter som minst sagt ger oss livskraft. Inga gifter där inte. Och kvalitet och omsorg i varje gröda.

Det finns också företag som har en vilja att bidra mer men inte riktigt har landat där än. Där är jag också gärna med och hjälper till. Det handlar om att ha en ambition och vilja tänker jag. Så för mig handlar det mycket om att känna in energin och livskraften i ett uppdrag. Finns den så är jag på rätt väg. Då kan jag göra ett bra jobb och kan vara med och bidra. Det är att vara en etisk byrå för mig.

Sedan tycker jag att det är viktigt att tänka hållbarhet och långsiktighet i allt vi gör men det ser jag lite som självklart.

Maria Håkanson VD, Strateg, Copywriter 070 727 24 00 maria@jarnakommunikation.se